צילום: TERRASCAN

הרשמה לקבלת עדכונים

מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ, תכנון, בקרה וליווי מקצועי בתחום מערכות המים
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.