צילום: TERRASCAN

הרשמה לקבלת עדכונים

מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ וליווי שונים בתחומי מחשוב ומערכות מידע
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.