צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז פומבי למתן שירותי הקלטה, הקלדה, תמלול ועריכת פרוטוקולים
Winner selected
 • מספר מכרז
  720035
 • תחום
  שונות
 • מועד פרסום המכרז
  31/05/2020
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  09/06/2020
 • מועד הגשת ההצעה
  25/06/2020, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא