צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז מסגרת פומבי למתן שירותי ניהול ביצוע של פרויקטי כבישים ומסילות רכבת כבדה
Winner selected
 • מספר מכרז
  420127
 • תחום
  ביצוע
 • מועד פרסום המכרז
  27/05/2020
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  16/06/2020
 • מועד הגשת ההצעה
  15/07/2020, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא