צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז מסגרת פומבי למתן שירותי אספקת ציוד מחשוב אישי ומתן שירותי תיקונים לציוד מחשוב אישי, ולאספקת ציוד מחשוב ארגוני
Winner selected
 • מספר מכרז
  720037
 • תחום
  שונות
 • מועד פרסום המכרז
  17/05/2020
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  31/05/2020
 • מועד הגשת ההצעה
  14/06/2020, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא