צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ, תכנון, בקרה וליווי מקצועי בתחום מערכות המים
Winner selected
 • מספר מכרז
  720034
 • תחום
  ייעוץ
 • מועד פרסום המכרז
  07/05/2020
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  07/06/2020
 • מועד הגשת ההצעה
  19/05/2020, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא