צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז פומבי למתן שירותי מעבדה
Winner selected
 • מספר מכרז
  719031
 • תחום
  מעבדות
 • מועד פרסום המכרז
  02/04/2020
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  20/04/2020
 • מועד הגשת ההצעה
  05/05/2020, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא