צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ בתחום תכנון אדריכלות נוף
Winner selected
 • מספר מכרז
  420126
 • תחום
  ייעוץ
 • מועד פרסום המכרז
  19/03/2020
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  01/04/2020
 • מועד הגשת ההצעה
  27/04/2020, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא