צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז פומבי למתן שירותי כתיבה ועריכת נהלים
Winner selected
 • מספר מכרז
  420125
 • תחום
  שונות
 • מועד פרסום המכרז
  19/03/2020
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  30/03/2020
 • מועד הגשת ההצעה
  22/04/2020, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא