צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז פומבי לבחירת חברות ניהול מקטעים
Winner selected
 • מספר מכרז
  620300
 • תחום
  ניהול פרויקטים
 • מועד פרסום המכרז
  02/02/2020
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  10/02/2020
 • מועד הגשת ההצעה
  10/03/2020, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא