צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז פומבי למתן שירותי מיפוי ומדידות
Winner selected
 • מספר מכרז
  620100
 • תחום
  מדידות
 • מועד פרסום המכרז
  08/02/2020
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  08/06/2020
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא