צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז פומבי למתן שירותי מערך פקחי תנועה לאתרי עבודה
Winner selected
 • מספר מכרז
  720071
 • תחום
  שונות
 • מועד פרסום המכרז
  01/12/2021
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  13/12/2021
 • מועד הגשת ההצעה
  16/01/2022, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא