צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז למתן שירותי ייעוץ בתחום תאימות וקרינה אלקטרומגנטית
Winner selected
 • מספר מכרז
  521001
 • תחום
  ייעוץ
 • מועד פרסום המכרז
  22/11/2021
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  08/12/2021
 • מועד הגשת ההצעה
  03/01/2022, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא