צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז למתן שירותי ליווי וייעוץ בתחום תחזיות תחבורתיות וכלכלת תחבורה
Winner selected
 • מספר מכרז
  421256
 • תחום
  ייעוץ
 • מועד פרסום המכרז
  12/09/2021
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  07/10/2021
 • מועד הגשת ההצעה
  01/11/2021, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא