צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז למתן שירותי ייעוץ ראש צוות בקרת תכנון
Winner selected
 • מספר מכרז
  421252
 • תחום
  ייעוץ
 • מועד פרסום המכרז
  30/06/2021
 • מועד מפגש מציעים
  14/07/2021
 • מפגש חובה
  לא
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  19/07/2021
 • מועד הגשת ההצעה
  17/08/2021, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא