צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז למתן שירותי בקרת תכנון בתחום גיאולוגיה הנדסית
Winner selected
 • מספר מכרז
  720067
 • תחום
  ייעוץ
 • מועד פרסום המכרז
  04/05/2021
 • מועד מפגש מציעים
  12/05/2021
 • מפגש חובה
  לא
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  19/05/2021
 • מועד הגשת ההצעה
  02/06/2021, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא