צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז למתן שירותי צילום ותיעוד
Open
 • מספר מכרז
  720066
 • תחום
  שונות
 • מועד פרסום המכרז
  25/03/2021
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  14/04/2021
 • מועד הגשת ההצעה
  03/05/2021, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא