צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מנהל אגף - מודעה
Winner selected
 • מספר מכרז
 • תחום
  כוח אדם
 • מועד הגשת ההצעה
  05/05/2011, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא