צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז פומבי למתן שירותי איסוף, עיבוד וניתוח מידע באמצעות כלי טיס בלתי מאויש
Open
 • מספר מכרז
  720060
 • תחום
  שונות
 • מועד פרסום המכרז
  30/12/2020
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  21/01/2021
 • מועד הגשת ההצעה
  28/02/2021, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא