צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז פומבי (עם שלב מיון מוקדם) להקמת ותפעול מערכת פורטל ספקים
Winner selected
 • מספר מכרז
  720038
 • תחום
  מערכות מחשוב
 • מועד פרסום המכרז
  08/12/2020
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  15/12/2020
 • מועד הגשת ההצעה
  03/01/2021, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא