צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז למתן שירותי ייעוץ וליווי פרויקטים בתחום אחזקת כבישים, מיסעות, תפעול ותחזוקה
Winner selected
 • מספר מכרז
  220308
 • תחום
  ייעוץ
 • מועד פרסום המכרז
  29/11/2020
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  04/01/2020
 • מועד הגשת ההצעה
  20/01/2020, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא