צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז מסגרת פומבי למתן שירותי כוח אדם זמני
Winner selected
 • מספר מכרז
  720055
 • תחום
  שונות
 • מועד פרסום המכרז
  02/11/2020
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  12/11/2020
 • מועד הגשת ההצעה
  01/12/2020, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא