צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז למתן שירותי ייעוץ בתחום תכנון כבישים
Winner selected
 • מספר מכרז
  420132
 • תחום
  ייעוץ
 • מועד פרסום המכרז
  22/09/2020
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  12/10/2020
 • מועד הגשת ההצעה
  03/11/2020, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא