צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ וליווי שונים בתחומי מחשוב ומערכות מידע
Winner selected
 • מספר מכרז
  720047
 • תחום
  מערכות מחשוב
 • מועד פרסום המכרז
  09/08/2020
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  19/08/2020
 • מועד הגשת ההצעה
  07/09/2020, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא