צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז פומבי למתן שירותי העתקות אור
 • מספר מכרז
  720046
 • תחום
  שונות
 • מועד פרסום המכרז
  06/08/2020
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  17/08/2020
 • מועד הגשת ההצעה
  03/09/2020, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא