צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז פומבי למתן שירותי אספקת דלקים
Winner selected
 • מספר מכרז
  720040
 • תחום
  שונות
 • מועד פרסום המכרז
  27/07/2020
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  05/08/2020
 • מועד הגשת ההצעה
  23/08/2020, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא