צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ, בקרה וליווי בתחום התכנון הסטטוטורי ובתחום הרישוי
Winner selected
 • מספר מכרז
  420129
 • תחום
  ייעוץ
 • מועד פרסום המכרז
  13/07/2020
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  27/07/2020
 • מועד הגשת ההצעה
  24/08/2020, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא