צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז פומבי למתן שירותי יעוץ ועריכת שכבות מידע במערכת G.I.S, ולמתן שירותי ליווי מכרז להקמת מערכת מידע גיאוגרפית (ממ"ג) ארגונית
Winner selected
 • מספר מכרז
  720044
 • תחום
  ייעוץ
 • מועד פרסום המכרז
  08/07/2020
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  19/07/2020
 • מועד הגשת ההצעה
  06/08/2020, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא