צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז למתן שירותים משפטיים בתחום הפקעות, פינויים ותביעות לירידת ערך
Winner selected
 • מספר מכרז
  619300
 • תחום
  יועצים משפטיים
 • מועד פרסום המכרז
  01/12/2019
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  12/12/2019
 • מועד הגשת ההצעה
  30/12/2019, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא