צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז משלים לביצוע עבודות קבלניות בהיקפים קטנים
Winner selected
 • מספר מכרז
  619235
 • תחום
  ביצוע
 • מועד פרסום המכרז
  12/09/2019
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  29/09/2019
 • מועד הגשת ההצעה
  22/10/2019, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא