צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז פומבי למתן שירותי הקלטה, הקלדה, תמלול ועריכת פרוטוקולים
Cancelled
 • מספר מכרז
  719026
 • תחום
  שונות
 • מועד פרסום המכרז
  11/12/2019
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  22/12/2019
 • מועד הגשת ההצעה
  02/01/2020, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא