צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז מסגרת לאספקת שירותי תיאום וניהול תכנון בפרויקטים של כבישים ומסילות רכבת עבור חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
Winner selected
 • מספר מכרז
  461/81/19
 • תחום
  תכנון
 • מועד פרסום המכרז
  13/08/2019
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  20/08/2019
 • מועד הגשת ההצעה
  03/09/2019, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא