צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ בתחום תכן מבנה מסעות לכבישים ומסילות
Winner selected
 • מספר מכרז
  419124
 • תחום
  ייעוץ
 • מועד פרסום המכרז
  17/09/2019
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  22/09/2019
 • מועד הגשת ההצעה
  03/10/2019, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא