צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז למתן שירותי ניהול ביצוע עבור קטע 21/3 של כביש 6
Winner selected
 • מספר מכרז
  468/95/21/3/19
 • תחום
  ביצוע
 • מועד פרסום המכרז
  12/08/2019
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  19/08/2019
 • מועד הגשת ההצעה
  09/09/2019, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא