צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז פומבי למתן שירותי בקרה בתחום תכנון קונסטרוקציה
Winner selected
 • מספר מכרז
  419123
 • תחום
  תכנון
 • מועד פרסום המכרז
  15/08/2019
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  28/08/2019
 • מועד הגשת ההצעה
  17/09/2019, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא