צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז לאספקה,הקמה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול ובקרת התכנון והביצוע ההנדסי,וכן, מערכת לניהול מסמכים וידע ארגוני
Winner selected
 • מספר מכרז
  454/91/19
 • תחום
  מערכות מידע
 • מועד פרסום המכרז
  01/05/2019
 • מועד מפגש מציעים
  06/05/2019
 • מפגש חובה
  לא
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  13/05/2019
 • מועד הגשת ההצעה
  29/05/2019, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא