צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ, ליווי ובקרה בתחום התקשוב עבור צוות ליווי ובקרת תכנון בחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
Winner selected
 • מספר מכרז
  465/983/19
 • תחום
  ניהול פרויקטים
 • מועד פרסום המכרז
  02/07/2019
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  14/07/2019
 • מועד הגשת ההצעה
  31/07/2019, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא