צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז פומבי למתן שירותי ניהול ביצוע – הרחבה של חניון ה"חנה וסע" בפרויקט הנתיב המהיר
Winner selected
 • מספר מכרז
  460/333/19
 • תחום
  ביצוע
 • מועד פרסום המכרז
  01/07/2019
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  25/07/2019
 • מועד הגשת ההצעה
  12/08/2019, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא