צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז למתן שירותי בקרה בתחום תכנון בטיחות אש
Cancelled
 • מספר מכרז
  619234
 • תחום
  שונות
 • מועד פרסום המכרז
  02/09/2019
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  13/09/2019
 • מועד הגשת ההצעה
  24/09/2019, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא