צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז מסגרת למתן שירותי בקרה בתחום אקוסטיקה עבור צוות ליווי ובקרת תכנון עבור חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
Winner selected
 • מספר מכרז
  463/96/19
 • תחום
  שונות
 • מועד פרסום המכרז
  13/06/2019
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  25/06/2019
 • מועד הגשת ההצעה
  10/07/2019, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא