צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מתן שירות יצור ו/או הספקה, הובלה והתקנה של ריהוט משרדי עבור חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
Winner selected
 • מספר מכרז
  450/34/19
 • תחום
  שונות
 • מועד פרסום המכרז
  21/03/2019
 • מועד מפגש מציעים
  03/04/2019
 • מפגש חובה
  לא
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  08/04/2019
 • מועד הגשת ההצעה
  29/04/2019, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא