צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

בחירת חברת ניהול הביצוע של קטעים 1 ו2 בכביש חוצה ישראל וחברת ניהול הביצוע של מחלק מיתר 31/60
Winner selected
 • מספר מכרז
  30/95/18
 • תחום
  מנהלי פרויקטים
 • מועד פרסום המכרז
  01/06/2018
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  11/06/2018
 • מועד הגשת ההצעה
  02/07/2018, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא