צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

ביצוע מחלף מיתר
Winner selected
 • מספר מכרז
  425/51/18
 • תחום
  ביצוע
 • מועד פרסום המכרז
  07/06/2018
 • מועד מפגש מציעים
  05/07/2018
 • מפגש חובה
  לא
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  15/07/2018
 • מועד הגשת ההצעה
  05/08/2018, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  כן