צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז פומבי למתן שירותי בקרה בתחום תכנון חשמל ותקשורת עבור צוות ליווי ובקרת תכנון
Winner selected
 • מספר מכרז
  457/982/19
 • תחום
  ייעוץ
 • מועד פרסום המכרז
  01/05/2019
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא