צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז פומבי למתן שירותי בקרה בתחום תכנון מערכות אוורור ומערכות אלקטרומכניות
Cancelled
 • מספר מכרז
  461/906/19
 • תחום
  ייעוץ
 • מועד פרסום המכרז
  26/05/2019
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא