הדמיות: יינון - תכנון, ייעוץ ומחקר בע"מ

תתל/56/ב - רק"ל חיפה-נצרת, קטע לב המפרץ