צילום: דרך ארץ

כביש 6 - קטע מרכזי - דרך ארץ

כביש מס' 6, המכונה גם "כביש חוצה ישראל", "כביש ארצי לישראל", או דרך רבין מס' 6, הוא כביש האגרה הראשון בישראל.

הכביש משתרע כיום לאורך של כ- 170 ק"מ והיד עוד נטויה.

הממשלה קבעה את הכביש כפרויקט לאומי בעל עדיפות, שיעודו מנוף לפיתוח התחבורה, הכלכלה והחברה. מפאת חשיבותו של הכביש, מצאה הממשלה לנכון לקדם את הקמתו בדרך מזורזת ובאמצעים מיוחדים.
הקמת הכביש לוותה בשני חוקים שחוקקה הכנסת. חוק אחד הוא חוק כביש ארצי לישראל, התשנ"ה-1994, שעניינו בהפקעת מקרקעין לצורך סלילת הכביש והקניית מעמד מיוחד לחברת כביש חוצה ישראל. החוק האחר הוא חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995 (להלן: "חוק כביש אגרה"). חוק כביש אגרה מגדיר את חברת כביש חוצה ישראל כ"רשות הממונה".

כביש חוצה ישראל הוא אחד ממיזמי התשתית הגדולים שבוצעו במדינה בשנים האחרונות, במתכונת של שותפות בין המגזר הציבורי לבין המגזר הפרטי, המכונה: PPP, שפירושו Private Public Partnership, ואם לדייק - BOT, שפירושו: Builtd, Operate, Transfer, שהוא פרוייקט שבו בעל הזיכיון נדרש לממן, להקים ולהפעיל את כביש האגרה. בתמורה, המדינה מקנה לו את הזכות לגבות אגרה במשך תקופת הזיכיון. האגרה אמורה לשמש כמקור להחזר ההשקעה של בעל הזיכיון במיזם, בתוספת מרכיב הרווח היזמי.

הכביש מופעל ככביש אגרה אלקטרוני באופן מלא. כלומר, כל כלי רכב רשאי לעלות על הכביש, ללא כל הודעה או התקשרות מוקדמת עם בעל הזיכיון. בעל הרכב מזוהה באמצעות לוחית הרישוי ונשלח אליו חשבון בדואר, בהתאם לכתובתו הרשומה ברשות הרישוי. המשתמש בכביש רשאי להתקשר מראש עם בעל הזיכיון בהסכם. במקרה כזה, כלי הרכב הנוסע בכביש יזוהה, אם באמצעות לוחית הרישוי ואם באמצעות כרטיס זיהוי אלקטרוני חכם ("פסקל") והחשבון יישלח לכתובת הלקוח, כפי שנמסרה לבעל הזיכיון בהסכם ביניהם.

הסכומים המירביים של האגרה וכן מנגנוני העדכון של תעריפי האגרה נקבעו במכרז, עוגנו בחוזה הזיכיון ואושרו על ידי ועדת הכלכלה של הכנסת. סכומי האגרה מפורסמים בילקוט הפרסומים ("רשומות") ובעיתונים, בדרך שהורה שר התחבורה והבטיחות בדרכים, בהתאם לסעיף 6(ג) לחוק כביש אגרה, וכמובן – באתרי האינטרנט של בעל הזיכיון והחברה המפעילה את הכביש מטעמו.

בשנת 1997 זכתה חברת דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ במכרז ה- BOT להקמה ולתפעול של כביש חוצה ישראל – כביש 6, ובשנת 1998 נחתם הסכם הזיכיון עם בעל הזיכיון. העבודות החלו בשנת 1999.

בעל הזיכיון מפעיל את הכביש באמצעות חברת הפעלה מטעמו – דרך ארץ הייווייז מנג'מנט קורפוריישן בע"מ.

זכיין

דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ

טל׳ 03-9081111
[email protected]