צילום: TERRASCAN

הארכת כביש 6 - הכביש מתארך, הדרך מתקצרת!

חברת חוצה ישראל הופקדה על הקמתו של כביש 6 עם היווסדה, ומאז הקימה החברה 13 מקטעים של הכביש ו-24 מחלפים, תחזקה והרחיבה את נתיביו וסללה כבישים רוחביים המתחברים אליו. כיום כביש 6 הוא עורק התחבורה הראשי בישראל המשרת 270,000 כלי רכב מדי יום, וניתן לנסוע בו 188 ק"מ, מצפון לדרום, ללא רמזורים בפחות משעתיים.

בשנת 2020 תקדם החברה את הארכתו של כביש 6 צפונה ודרומה ואת פיתוח בקטע המרכזי:

ממחלף סומך עד מחלף שלומי

עד שנת 2040 צפויה הפעילות (תושבים ותעסוקה) באזורים הקרובים לתוואי לגדול בעשרות אחוזים. הכפלת קיבולת צירי האורך בצפון באמצעות סלילת הקטע ממחלף סומך עד מחלף שלומי (קטעים 8 ו-9) תאפשר לתנועה בקטע כביש זה להתנהל ברמת שירות גבוהה גם בשעות השיא, והוא יהווה מענה לצורך בכבישים מהירים שתיצור תנופת הפיתוח הצפויה.

אורכו של הכביש המתוכנן הוא כ-34 ק"מ, ועל פי התכנון הוא יהיה דו-מסלולי ותלת-נתיבי. לאורך הכביש ייבנו 6­–7 מחלפים, לרבות  מחלף מאכ'ר, מחלף מערכתי שיחבר את כביש 6 לכביש 85, כביש הרוחב המרכזי בגליל.

בד בבד עם תכנון הכביש, מקודם תכנון של מסילת רכבת שתהווה פרוזדור רכבתי נוסף על מסילת החוף. בתוואי חדש זה של מסילה כפולה יהיו שני מקטעים מסילת זבולון ומסילת הגליל והוא יקשר את הגליל העליון עם מסילת העמק.

תוכניות הכביש נתונות בשלבי תכנון מוקדם והליך סטטוטורי. ביצוע הפרויקט יחל כשלוש שנים לאחר אישור התוכניות והתקציבים.

ממחלף שוקת עד מחלף נבטים

הארכת כביש 6 דרומה ממחלף שוקת למחלף נבטים כוללת סלילת כביש חדש דו-מסלולי ודו-נתיבי של כ-11.5 ק"מ. בפרויקט יוקמו מחלף שוקת דרום על כביש 60, מחלף נבטים על כביש 25, גשרים ומעברים תחתיים נוספים.

הארכת הכביש תספק גישה נוחה לאזור התעשייה הדרומי של באר שבע ותאפשר לו להתפתח ולהציע יותר מקומות עבודה. עוד יאפשר הכביש החדש הגעה מהירה לחלקים הדרומיים של באר שבע ומשם הגעה מהירה יותר ליישובים דרומיים יותר על כביש 40. בתוך כך תשופר הקישוריות לכיוון דימונה, והנסיעה אליה וממנה תתקצר. הכביש החדש גם יקצר את נסיעתם של החיילים אל בסיסי הנגב.

לצורך ביצוע הפרויקט, מקודמים ביחד עם רשות הבדואים וגורמים נוספים מהלכים לפינוי מבנים של הפזורה הבדואית שנמצאים בתוואי הפרויקט.

אומדן התקציב לפרויקט הוא 695 מיליון ₪.

נוסף על כך החברה מקדמת תכנון מפורט של קטע הכביש ממחלף בית קמה ועד מחלף מאחז  אשר טרם אושר לביצוע. מטרת התכנון של קטע זה שבו התוואי של כביש 6 מתלכד עם כביש 40 היא לשדרג את התוואי כך שבתום העבודות יעמוד בסטנדרטים של כביש 6.

בד בבד עם קידום תוכניות הכבישים האלה, מקודם גם תכנון סטטוטורי של מסילת גורל מסילת רכבת כפולה שתעקוף את העיר באר שבע ותשמש לתנועת נוסעים ולהעברת מטענים, לרבות חומרים מסוכנים. חלק מהתוואי יעבור במנהרה, ותוקם בו תחנת נוסעים חדשה שתשרת את קריית המודיעין ואזור תעסוקה ליד צומת שוקת.

הוספת נתיב בקטע קסם עין-תות

הפרויקט כולל:

  1. הוספת נתיב רביעי ממחלף קסם ועד מחלף עירון (הנתיב צפוי לשמש כנתיב בעל תעדוף לתחבורה ציבורית ולרכב רב תפוסה)
  2. הוספת נתיב שלישי ממחלף עירון ועד מחלף עין תות

סטאטוס:

תכנון ראשוני