צילום: TERRASCAN

הארכת כביש 6 - הכביש מתארך, הדרך מתקצרת!

חברת חוצה ישראל הופקדה על הקמתו של כביש 6 עם היווסדה ומאז היא ממשיכה בתכנון ובהקמה של קטעי כביש צפוניים ודרומיים על פי תוכנית הפיתוח של הכביש. כיום כביש 6 הוא עורק התחבורה הראשי בישראל המשרת 270,000 כלי רכב מדי יום, וניתן לנסוע בו 188 ק"מ, מצפון לדרום, ללא רמזורים בפחות משעתיים.

בשנת 2020  קידמה החברה את הארכתו של כביש 6 צפונה ודרומה בהתאם לתוכניות הפיתוח של הכביש בד בבד עם קידום תוכניות לפיתוחו

מקטעים צפוניים

הארכת הכביש ממחלף סומך עד מחלף שלומי

החברה מקדמת תכנית להכפלת קיבולת צירי האורך בצפון באמצעות סלילת המשך כביש 6, ממחלף סומך עד מחלף שלומי (קטעים 8 ו-9) באורך כולל של כ-32 ק"מ. סלילת קטעים אלה תאפשר לתנועה להתנהל ברמת שירות גבוהה גם בשעות השיא, והוא יענה על הצורך בכבישים מהירים באזור זה, כתוצאה מתנופת הפיתוח הצפויה.

עין תות-יקנעם

החברה עובדת בימים אלו על השלמת רצף כביש 6 - באורך כ- 5 ק"מ, בקטע עין תות - יקנעם המצוי בין שני קטעי כביש המנוהלים ע"י זכיינים. הפרויקט כולל הרחבת הכביש הקיים ל-4 נתיבים לכל כיוון ושדרוג חניון קק"ל ביער אליקים כך שיכלול גם חניון מנוחה למשאיות וכלי רכב פרטיים - ראשון בסוגו בישראל - ירידה ישירה מכביש מהיר ל חניון מנוחה ייעודי למשאיות. החניון ישמש אף בסיס יציאה לטיולים בשמורת יער אליקים ויחיל מתקני משחקים חדשים.

בנוסף כולל הפרויקט שדרוג דרך הגישה לאזור התעשייה, לכביש דו נתיבי.

הפרויקט צפוי להפתח לתנועה בחציון הראשון של שנת 2022.

הוספת נתיב בין מחלף קסם למחלף עין-תות

קטעו המרכזי של כביש 6 נפתח בהדרגה בתחילת שנות האלפיים עם השנים גדל נפח התנועת בכביש וכאמור הוא משמש כיום כ- 270,000 רכבים ביממה. מצב זה מחייב הרחבה של הכביש והתאמתו לביקוש הנוכחי תוך שמירה על איכות הנסיעה ובטיחותה. בהתאם לכך יזמה החברה תוכנית להרחבת הכביש במקטע המרכזי הכוללת תוספת נתיב בקטע המרכזי באורך כולל של 60 ק"מ, בכל כיוון.

על פי התוכנית יתווסף נתיב רביעי ממחלף קסם ועד מחלף עירון בשני הכיוונים, אשר ישמש נתיב רב-תפוסה וכן יתווסף נתיב שלישי רגיל - ממחלף עירון ועד מחלף עין תות, בשני הכיוונים. התוכנית מצויה בימים אלה בשלבי תיכנון ראשוניים.

 תחילת ביצוע הפרויקט צפוייה בשנת 2024 וסיומו בשנת 2027.


מקטעים דרומיים

הארכת הכביש ממחלף שוקת עד לכביש באר-שבע דימונה

הארכת כביש 6 דרומה ממחלף שוקת לכביש באר-שבע דימונה כוללת סלילת כביש חדש דו-מסלולי ודו-נתיבי של כ-11.5 ק"מ. בפרויקט יוקמו מחלף שוקת דרום על כביש 60, צומת חדש על כביש 25, גשרים ומעברים תחתיים נוספים.

לצורך ביצוע הפרויקט, מקודמים ביחד עם רשות הבדואים וגורמים נוספים מהלכים לפינוי מבנים של הפזורה הבדואית שנמצאים בתוואי הפרויקט.

במהלך השנה האחרונה המשיכה החברה לנהל מו"מ עם המשפחות לאורך התוואי במסגרתו מוצעים למשפחות המפונות פיצויים ומגרשים חלופיים  בשלוש שכונות ייעודיות. עד כה הוכשרה למגורים השכונה הראשונה- אום בטין אשר כוללת כ-60 מגרשים.

במהלך השנה החלו עבודות קידום זמינות הכוללות תפיסת חזקה בשטח, עבודות עפר לסלילת דרכים חקלאיות אשר ישמשו את רכבי העבודה עם תחילת עבודות הביצוע והעתקת תשתיות. בכוונת החברה לצאת למכרז לבחירת קבלן מבצע ברבעון הראשון של שנת 2021 ועם בחירתו להתחיל מיד בעבודות הביצוע של המקטע המרכזי שבין  נחל שוקת ועד נחל יתיר, כ-5 ק"מ. בהמשך השנה יפורסמו המכרזים לשני המקטעים הנוספים ועבודות הביצוע יתחילו מיד עם בחירת הקבלנים.

הכביש החדש יאפשר הגעה מהירה יותר ליישובים דרומיים יותר על כביש 40. בתוך כך תשופר הקישוריות לכיוון דימונה, והנסיעה אליה וממנה תתקצר. בנוסף, יקצר הכביש החדש את נסיעתם של החיילים אל בסיסי הנגב.