.

הוספת נתיב בכביש 6 - קטע מרכזי

הוספת נתיב באורך כולל של 60 ק"מ בקטע מרכזי על כביש 6 במסגרתו: הוספת נתיב רביעי ממחלף קסם ועד מחלף עירון (הנתיב ישמש נתיב רב-תפוסה) והוספת נתיב שלישי ממחלף עירון ועד מחלף עין תות.

סטאטוס:

טרום תכנון

אומדן תקציבי ראשוני:

כ-3 מיליארד ש"ח (עבור 2 המקטעים)