צילום: דרך ארץ

כביש 6 קטע מרכזי - עין תות-שורק

כביש מהיר המחבר בין מחלף עין תות ומחלף שורק באורך כולל של 99 ק"מ הכולל 10 קטעי אגרה.

תקופת זיכיון:

30 שנים

בטיפול החברה:

משלב הייזום

עלות: 

כ-5 מיליארד ש"ח

זכיין

דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ

טל׳ 03-9081111
[email protected]